Oбекти

Подземен минен музей „СПОЛУКА”

Мадан, България

Находище “Сполука” се намира в непосредствена близост до гр. Мадан /североизточно от него/ на десния склон на река Маданска. Находището е известно от дълбока древност, а от 1948 г. до 1952 г. проучването на находището се извършва от Сборната геоложка експедиция. Релефът на района е средно планински, силно разчленен, като формирането му е станало през […]

Виж детайли

Пещера-музей „Шаренка”

Мадан, България

Пещера „Шаренка“ е пещера-музей, носи името на най-големият квартал в гр. Мадан. Намира се на 2.5 км югозападно от гр. Мадан – на левия бряг на дълбок пролом. До пещерата се стига по асфалтов път, а за любителите на пешеходния туризъм има планинска пътека с дължина около километър. В непосредствена близост до входа има изградена […]

Виж детайли

Музей по минно дело и рудодобив

Мадан, България

През 1958 г. в град Мадан е открит Музей на социалистическото строителство, който през 80- те години е преименуван на “Музей по минно дело и рудодобив”. До 2001 г. той е собственост на минно – добивното предприятие „Горубсо – Мадан”, а през 2002 г. минното предприятие дарява безвъзмездно всички експонати и оборудване в музея на […]

Виж детайли

Кристална зала „Родопски кристал“

ул. Явор 1, 4900 Мадан

Кристална зала “Родопски кристал” е една от най-големите забележителности на гр. Мадан. Създадена е през 1984 г., съхранява 581 минерални образеца и е член на Международната асоциация на минераложките музеи. Залата се намира на ул. “Явор” 1, в центъра на Мадан.

Виж детайли

Скален феномен „Конска глава“

Мадан, България

Природата има вълшебството да оформя причудливи форми от скалните масиви. На много места в България се срещат естествените каменни структури с необичайни форми, които пленяват въображението ни. Едно такова творение на природата е скала с формата на КОНСКА ГЛАВА. Тя се намира срещу село Лещак, община Мадан, в Родопите, в дясно от пътя Смолян – […]

Виж детайли

Атракции „Римски мостове”

Мадан, България

В община Мадан се намират над десет римски моста, като някои от тях са почти разрушени, други са в отдалечени и недостъпни места. Римските мостове са доказателство, че Мадан е съществувал дори от по стари времена, както и в древността. Говори се, че пътят към Беломорието минавал през тях.

Виж детайли

Водопад „Мечодолско дере“

Мадан, България

През община Мадан протичат няколко реки, като по-големите са р.Маданска, р.Черна и най-голямата и известна – р.Арда. На Мечедолско дере, се намира и един прекрасен водопад, скрит сред буйна растителност, поради което не е толкова популярен за туристически цели досега и е сравнително слабо посещаван от туристи. Мечодолският водопад е интересен с това, че достъпа […]

Виж детайли

Туристически идеи, екомаршрути, флора и фауна

Мадан. България

Животинския свят на Родопите съчетава представители на всички фаунистични комплекси, характерни за нашата страна. Масивният характер на планината и разнообразието на релефа дават възможност за пълно представяне на височинното разпределение при животинските видове. Сравнително добре са запазени застрашените редки видове бозайници – вълк, дива коза, златката и някои видове прилепи. Срещат се още лисица, елен, […]

Виж детайли

Хотели

Ресторанти

Нашите социални мрежи: